dr inż. Anna Tkaczyk

Kontakt:
600-306-344
annatkaczyk@ankra.pl
Uprawnienia:
SWK/0008/PWOK/07

1979 – ur. w Kielcach

2000 – 2004 – studia na Politechnice Świętokrzyskiej

2000 -  praca w Biurze Budowlanym „ANKRA” Sp. z o.o.

2003 – uzyskanie tytułu inżyniera

            temat pracy: „Stalowy maszt rurowy z odciągami”

2004 – uzyskanie tytułu magistra

            temat pracy: „Wieżowy zbiornik na wodę o pojemności 1000 m3

2004 – 2008 – studia doktoranckie

2005 - 2009 – asystent na Politechnice Świętokrzyskiej

2007 – uprawnienia budowlane

2017 – uzyskanie tytułu doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo

            na Politechnice Krakowskiej

            temat pracy: „Nośność graniczna stalowych ustrojów ramowych w

                                 pożarze rozwiniętym - oszacowanie metodą kinematyczną

2021 – uzyskanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego

2024 Biuro Budowlane ANKRA Sp. z o. o.
Projekt i realizacja: Rosso
Hotels room Travel hotels Hotel rates Brunei Darussalam Suite