mgr inż. Łukasz Tkaczyk • Publikacje

Rok 2007

[1]. Uszkodzenia doczołowo - stycznych połączeń dźwigarów z  falistym środnikiem, XXIII Konferencja Naukowo – Techniczna, Szczecin – Międzyzdroje, 23-26 maja 2007 r. (wspólnie z Z. Kowalem).

Rok 2009

[2]. Uszkodzenie i naprawa stalowej suwnicy i jezdni podsuwnicowej, Zeszyty Naukowe Serii Budownictwo, Zeszyt nr 1, WSH, Kielce 2009.

[3]. Ocena i naprawa drewnianej konstrukcji wiatraka typu koźlak i jego dalsza  eksploatacja, Zeszyty Naukowe Serii Budownictwo, Zeszyt nr 1, Wydawnictwo WSH w Kielcach, Kielce 2009 (wspólnie z E. Szot-Radziszewską i A. Tkaczyk).

Rok 2010

[4]. Eksploatacja hali w warunkach zimowych, Zeszyty Naukowe Serii Budownictwo, Zeszyt nr 2, Wydawnictwo WSH w Kielcach, Kielce 2010.

[5]. Praca nietypowej konstrukcji hali, Inżynieria i Budownictwo nr 10/2010 (wspólnie z J. Sendkowskim i A. Tkaczyk)

[6]. Analiza uszkodzeń konstrukcji zadaszenia parkingu, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 276, Budownictwo i Inżynieria Środowiska z 58 (1/11) (wspólnie z J. Sendkowskim i A. Tkaczyk).

Rok 2011

[7]. Awaria wież oświetleniowych stadionu sportowego – XXV Konferencja Naukowo – Techniczna, Szczecin – Międzyzdroje, 24-27 maja 2011 r. (wspólnie z J. Sendkowskim).

[8]. Pękanie szklanej fasady kurtyny wodnej – ŚWIAT SZKŁA nr 7-8/2011 (wspólnie z J. Sendkowskim i A. Tkaczyk)

2019 Biuro Budowlane ANKRA Sp. z o. o.
Projekt i realizacja: Rosso
Hotels room Travel hotels Hotel rates Brunei Darussalam Suite