Przykładowe realizacje

1
2
3

Kontakt

tel (41) 39-59-022
fax (41) 34-453-98
mail biuro@ankra.pl

Kontakt

BIURO BUDOWLANE „ANKRA” Sp. z o. o.
Klonów 48A
26-140 Łączna
tel. kom. 604-510-770
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach,
X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000012529
NIP: 657-17-72-414
REGON: 290501390

Pracownia projektowa
Klonów 48 A
26-140 Łączna
tel. kom. 604-510-770

tel. 600-306-344, 602-614-617

e-mail: biuro@ankra.pl2024 Biuro Budowlane ANKRA Sp. z o. o.
Projekt i realizacja: Rosso
Hotels room Travel hotels Hotel rates Brunei Darussalam Suite