Przykładowe realizacje

1
2
3

Kontakt

tel (41) 39-59-022
fax (41) 34-453-98
mail biuro@ankra.pl

Wybrane realizacje

Fundamenty żelbetowe pod instalację pyłów fluidaln

Projekt wykonawczy żelbetowych fundamentów pod instalację pyłów fluidalnych.

Wieże stabilizacyjne linii odpylania PO2

Zakres opracowania obejmował ekspertyzę wież stabilizatorów na linii odpylania PO2, opracowanie projektu wykonawczego wzmocnienia wież oraz nadzór inwestorski.

Przegląd hal wielko - powierzchniowych Makro

Wykonanie przeglądu hal wielko - powierzchniowych wraz z opracowaniem zaleceń dotyczących logistyki odśnieżania i bieżącego utrzymania.

Budynek sortowni kamienia

Opracowanie obejmowało ekspertyzę dotyczącą możliwości instalacji przesiewaczy w istniejącym budynku, projekt budowlany na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę, projekt konstrukcyjno - wykonawczy dostosowania budynku oraz nadzór inwestorski.

Wieża kratowa wysokości H=60m w Kielcach

Ekspertyza techniczna obejmująca szczegółową analizę statyczno-wytrzymałościową konstrukcji wieży.
2
2022 Biuro Budowlane ANKRA Sp. z o. o.
Projekt i realizacja: Rosso
Hotels room Travel hotels Hotel rates Brunei Darussalam Suite