dr inż. Jerzy Sendkowski • Publikacje

 

Rok 1978
[1]. Drgania tarcz wywołane siłami ruchomymi, XXIV Konf. KILiW PAN i KN PZITB, t.1.1978r., Krynica (wspólnie z T. Borowiczem, M. Malcem),

Rok 1979
[2]. Badania modelowe płyty przekrycia podziemnego przejścia dla pieszych, Z. N. Pol. Świętokrzyskiej, Bud. Nr 6, 1979r., (wspólnie z M. Dziurlą, L. Ziembińską ),

ROK 1980
[3]. Analiza dynamiczna płyt drogowych, Z. N. Pol. Świętokrzyskiej, Bud. Nr 9, 1980r., (wspólnie z T. Borowiczem, M. Malcem),

Rok 1982
[4]. Próba doświadczalnego wyznaczania niezależnego od czasu modelu  stali niskowęglowej, XXVIII Konf. KILiW PAN i KN PZITB, t.3, 1982r., Krynica (wspólnie z Z. Kowalem),

Rok 1983
[5]. Doświadczalne wyznaczenie niezależnego od prędkości odkształceń modelu zginania stali niskowęglowej, XXIX Konf. KILiW PAN i KN PZITB, t.3, 1983r., Krynica (wspólnie z Z. Kowalem i L. Chodorem),

[6]. Zastosowanie minikomputerów w badaniach eksperymentalnych, Z. N. Pol. Świętokrzyskiej, Bud. Nr 14, 1983r.,

[7].Wykrywanie porównawczą metodą dynamiczną elementów zarysowanych w populacji belek strunobetonowych, Z. N. Pol. Rzeszowskiej Nr 13, Mechanika z. 5, 1983 r. (wspólnie z Z. Kowalem i A. Walasek),

Rok 1986
[8]. Equilibrium Paths of Stretched and Compressed Steel Samples, Proc. 9 Congress on Material Testing and 3 Danubia-Adria, Symposium,  Budapest, 29 September - 3 October, 1986 r., (wspólnie z Z. Kowalem i L. Chodorem),

Rok 1990
[9]. Fronty plastyczne towarzyszące utracie stateczności prętów ściskanych w świetle badań eksperymentalnych, Konf. Mechaniki Ciała Stałego, Jadwisin, 1990.10 (wspólnie z Z. Kowalem),

[10].Algorytm standardowego badania prętów ściskanych, Konf., Politechnika Gdańska, Gdańsk, 1990.10 (wspólnie z Z. Kowalem),
[11].Plastic Forms Accompanying the Stability Loss of Compressed Bars in Experimental Investigation, International Conference on Hologram Interferometry and Speckle Metrology, Baltimore, November 5-8,1990, (wspólnie z Z. Kowalem),

Rok 1991

[12].Equilibrium Paths of Space Structures Taking into Account the Real  Work of  their Elements, X Konferencja "Metody Komputerowe w Mechanice", Szczecin, Maj 1991r., (wspólnie z Z. Kowalem, U. Rabendą),

[13].Awaria komina stalowego w warunkach zmęczenia niskocyklowego, XII Sympozjum na temat: Badanie i zapobieganie awariom konstrukcji budowlanych, Szczecin-Świnoujście, 22-24 październik 1991r., (wspólnie z Z. Kowalem, L. Chodorem i Z. Zającem),

[14].Losowe imperfekcje stalowo szklanej kurtyny jako przyczyna pękania szyb hartowanych, XII Sympozjum na temat: Badanie i zapobieganie awariom konstrukcji budowlanych, Szczecin -Świnoujście, 22-24 październik 1991r., (wspólnie z Z. Kowalem),


Rok 1992

[15].Acoustic Emission Accompanying Stability Loss of Compressed Rods, Archives of Acoustics, 1/92 (wspólnie z Z. Kowalem),

Rok 1993
[16].Oddział Kielecki PZITB w przededniu 35 Krajowego Zjazdu Delegatów, Przegląd Budowlany, maj 1993,
[17].Utrata stateczności konstrukcji wsporczej przyczyną awarii zbiornika wieżowego, XIV INTERDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM na temat: Zapobieganie awariom i katastrofom budowlanym, Świnoujście, 2-4 wrzesień 1993r., (wspólnie z W. Wawszczakiem),

Rok 1994
[18].Stan awaryjny stalowego zbiornika wieżowego na wodę, Konferencja  Naukowo Techniczna, Awarie Budowlane, Szczecin - Międzyzdroje 26-28 maj 1994 r.,
[19].Equlilibrium paths of stretched steel stamples received by acoustic emission, EUROMAT 94, TOPICAL, 15th Conference on Materials Testing in Metallurgy, 11th Conference on Materials Testing, Balatonszeplak, Hungary, 1994r. (wspólnie z Z. Kowalem),
[20].Analiza związków przyczynowych pomiędzy ruchem pociągów a uszkodzeniami budynków na terenach poza miejskich, VII SYMPOZJUM WPYŁYWY SEJSMICZNE I PARASEJSMICZNE NA  BUDOWLE, Kraków, Listopad 1994r.,

Rok  1995
[21].Analiza pracy suwnicy w świetle przeprowadzonych pomiarów dynamicznych, Konferencja Naukowa nt. "Współpraca Badawcza Politechniki Świętokrzyskiej z Krajowymi i zagranicznymi Ośrodkami Naukowymi i Przemysłowymi, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Budownictwo nr 33, 1995r.,

Rok 1996
[22].Rezonans wiatrowy stalowego komina wolnostojącego, Konferencja Naukowo Techniczna, Awarie Budowlane, Szczecin - Międzyzdroje, maj 1996r., str. 363-369,
[23]Analiza uszkodzeń i sposób naprawy żelbetowych sprężonych zbiorników na wodę o poj. 5000 m3, II Konf. Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego, Kielce - Ameliówka, kwiecień 1996r., str. 217- 224,
[24]Oddziaływanie ruchu kolejowego na budynki i ludzi w nich się znajdujących, Konferencja Naukowo Techniczna, Kolej w Środowisku Naturalnym, Smerek, 12-13.09.1996r., str.103-111,

Rok  1997
[25].Przydatność stalowych kominów z perforacją w obrębie połączenia kołnierzowego, III Konf. Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego, Kielce, Ameliówka, kwiecień 1997r. (wspólnie z Z. Zającem),
[26].Ocena przydatności przybliżonych sposobów wyznaczania dynamicznych parametrów stropów żelbetowych, III Konf. Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego, Kielce - Ameliówka, kwiecień 1997r. (wspólnie z T. Borowiczem, W. Szańcem),
[27].Koincydencja dynamiczna szyb okiennych, II Ogólnopolskie  Środowiskowe Sympozjum „Wpływy Środowiskowe na budowle i ludzi - obciążenia, oddziaływania, interakcje, dyskomfort”, Kazimierz Dolny, 26-28 październik 1997 r.,
[28].Algorytm wyznaczania sprzężeń mechano-akustycznych w elementach i systemach konstrukcyjnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Budownictwo, Nr 35, 1997 r..

Rok  1998
[29].Zabezpieczenie komina stalowego przed rezonansem parametrycznym, Materiały IV Konferencji „Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego”, Kielce 1998 r. (wspólnie z W. Grochalem, L. Rudzińskim, B. Turlejem),
[30].Nośność graniczna stalowych wież stabilizatorów, Konferencja Naukowo Techniczna „BADANIA NOŚNOŚCI GRANICZNEJ KONSTRUKCJI METALOWYCH, Wrocław - Szklarska Poręba, 23-24 października 1998 r. (wspólnie z Z. Zającem),

Rok  2000
[31].Wybrane właściwości zwietrzelin wapieni, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Budownictwo, Nr 38, 2000 r. (wspólnie z G. Sendkowską),
[32].Efekt skali w badaniach wytrzymałości okruchowej zwietrzelin, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Budownictwo, Nr 38, 2000 r. (wspólnie z G. Sendkowską),

Rok  2001

[33].Analiza stateczności współczesnych i zabytkowych konstrukcji inżynierskich, Krajowa Konferencja Naukowo Techniczna, Konserwacja, Wzmacnianie i Modernizacja Budowlanych Obiektów Historycznych i Współczesnych, Budownictwo, Nr 39, 2001 r. (wspólnie z P. Obarą),

Rok 2003
[34].Nauczenie mechaniki konstrukcji - doświadczenia własne, Ogólnopolska Konferencja, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Nr 39, 2003r.,

Rok 2005
[35].Nauczenie mechaniki konstrukcji – doświadczenia własne, II Ogólnopolska Konferencja, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Nr 43, 2005 r.,

Rok 2006
[36].Hybrydowe wnioskowanie diagnostyczne w ocenie stanu technicznego obiektów budowlanych, Przegląd Budowlany, nr 9/2006, str. 46-50,
[37].Problemy diagnostyki technicznej obiektów budowlanych, VI Krajowa Konferencja „Diagnostyka techniczna urządzeń i systemów”, Diag’2006, Ustroń, 17-20 październik 2006 r.,
[38].Problemy diagnostyki technicznej obiektów budowlanych, Diagnostyka, nr 3(39)/2006, str. 285-291,

Rok 2009

[39].Kształtowanie konstrukcji obiektów mostowych w aspekcie ich eksploatacji, I Seminarium naukowo techniczne nt. „Eksploatacja, utrzymanie budynków i obiektów budowlanych”, Zakład Budownictwa, Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce, Październik 2009 (wspólnie z Z. Zającem)

[40].Diagnostyka eksploatacyjna obiektów budowlanych typy komin stalowy, wieża telefonii komórkowej z wykorzystaniem holistycznego modelu systemu działaniowego, I Seminarium naukowo techniczne nt. „Eksploatacja, utrzymanie budynków i obiektów budowlanych”, Zakład Budownictwa, Wyższej Szkoły Handlowej,  Kielce, Październik 2009   

Rok 2010

[41].Translokacja wiatraka typu koźlak, II seminarium naukowo techniczne nt. „Eksploatacja, utrzymanie budynków i obiektów budowlanych”, Zakład Budownictwa, Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce, Październik 2010   

[42].Ocena nietypowej konstrukcji hali, Inżynieria i Budownictwo, Warszawa 10/2010 (wspólnie z A. Tkaczyk i Ł. Tkaczykiem)

Rok 2011

[43].Analiza uszkodzeń konstrukcji zadaszenia parkingu, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 276, Budownictwo i Inżynieria Środowiska z 58 (1/11) 2011 (wspólnie z A. Tkaczyk i Ł. Tkaczykiem)

[44]. Awaria wież oświetleniowych stadionu sportowego Konferencja  Naukowo Techniczna, Awarie  budowlane, Szczecin – Międzyzdroje, maj 2011r. (wspólnie z Ł. Tkaczykiem)

[45].Pękanie szklanej fasady kurtyny wodnej – ŚWIAT SZKŁA nr 7-8/2011 (wspólnie z A. Tkaczyk i Ł. Tkaczykiem)

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 Biuro Budowlane ANKRA Sp. z o. o.
Projekt i realizacja: Rosso
Hotels room Travel hotels Hotel rates Brunei Darussalam Suite