dr inż. Jerzy Sendkowski

Kontakt:
604-510-770
jerzysendkowski@ankra.pl
Uprawnienia:
KL-92/92
KL-9/89
GUNB 322/98/R

1951 – ur. w Popławach

1971 – uzyskanie tytułu technika budowy mostów i dróg kołowych

1975 – uzyskanie tytułu inżyniera budownictwa - temat pracy:

            „Badania modelowe płyt ukośnych”

1978 – uzyskanie tytułu magistra - temat pracy:

           „Analiza porównawcza statycznej pracy dźwigara kratowego

             z dźwigarem kratowo – płytowym”

1989 – uzyskanie tytułu doktora nauk technicznych na Politechnice Warszawskiej - temat pracy:

           „Trwała nośność graniczna ustrojów kratowych”

1989 – uzyskanie uprawnień projektowych w spec. konstrukcyjno - budowlanej

1992 – uzyskanie uprawnień wykonawczych w spec. konstrukcyjno - budowlanej

1998 – uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy budowlanego

1991 – 2007 – biegły sądowy w zakresie budownictwa i wpływów parasejsmicznych w budownictwie przy Sądzie Okręgowym w Kielcach

1975 – 2006 – pracownik Politechniki Świętokrzyskiej (asystent, później adiunkt)

1985     - nagroda Indywidualna III stopnia za osiągnięcia w pracy dydaktyczno wychowawczej i organizacyjnej

1988 - nagroda zespołowa III stopnia za osiągnięcia w pracy dydaktyczno wychowawczej i organizacyjnej

1989 - nagroda zespołowa III stopnia za osiągnięcia w pracy dydaktyczno wychowawczej i organizacyjnej

1990 - nagroda indywidualna III stopnia za pracę naukowo badawczą, a w szczególności za pracę doktorską p.t. Trwała nośność graniczna ustrojów kratowych

1991 – założenie firmy Ankra Sp. z o.o.

2004 – nagroda za działalność na rzecz Politechniki Świętokrzyskiej – odznaczenie srebrnym krzyżem zasługi

2006 - 2014 – docent w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach w Zakładzie Budownictwa

2014 - ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

2014 - uzysyskanie uprawnień geotechnika

2024 Biuro Budowlane ANKRA Sp. z o. o.
Projekt i realizacja: Rosso
Hotels room Travel hotels Hotel rates Brunei Darussalam Suite