dr inż. Łukasz Tkaczyk

Kontakt:
602-614-617
lukasztkaczyk@ankra.pl
Uprawnienia:
SWK/0009/PWOK/07

1979 – ur. w Lublinie

1999 – 2003 – studia na Politechnice Świętokrzyskiej

2000 -  praca w Biurze Budowlanym „ANKRA” Sp. z o.o.

2002 – uzyskanie tytułu inżyniera

            temat pracy: „Telekomunikacyjny maszt lekki”

2003 – uzyskanie tytułu magistra

            temat pracy: „Stalowy komin trójprzewodowy wysokości 100 m”

2003 – asystent na Politechnice Świętokrzyskiej

2007 – uprawnienia budowlane

2019 – uzyskanie tytułu doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo na

            Politechnice Krakowskiej

            temat pracy: „Badania wybranych doczołowych połączeń śrubowych z

                                   imperfekcjami”

2021 – uzyskanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego

 

2024 Biuro Budowlane ANKRA Sp. z o. o.
Projekt i realizacja: Rosso
Hotels room Travel hotels Hotel rates Brunei Darussalam Suite